آریانا سامانه

اطلاعات تماس

مدیریت
آقای مرتضی تجملیان
Email:mortaza.info@arianasamaneh.ir
بازرگانی و فروش
آقای دانیال لگزایی
Gmail:golagha.lagzaei@gmail.com

آدرس :خیابان سلمان فارسی ، بعد از حسینیه کربلایی ها ،جنب ابزار فروشی تجملیان
تلفن: 36271683-035